Danske vandløsninger og innovation kan hjælpe FN’s verdensmål for bæredygtighed. Konference hos Dansk Industri, i Industriens Hus den 22. marts 2018. 

På FN’s globale vanddag holder Dansk Industri en vandkonference om verdensmålene, samt mange andre initiativer der foregår i den danske vandbranche. Under konferencen vil blive taget udgangspunk i to punkter; Danske vandløsninger som er kendt for at kunne bidrage til at indfri FN’s verdensmål i mange lande over hele kloden og; I Danmark er der tradition for at samarbejde bredt, på tværs af virksomheder, myndigheder og forskning.

Formålet med konferencen er at udvide samarbejde mellem alle akøtrer, som kan bidrage med værdi i de danske løsninger. Derudover bliver der set på udviklings- og forskningsbehov for nye øsninger, hvor danske virksomheder, forskningsinstitutioner og andre kan bidrage.

Du kan læse mere om konferencen og programmet her.