Hillerød Forsyning – Solrødgård

Danmarks unikke vand- og klimatilpasningsuddannelser

Vandvisionen arbejder med at bruge de danske universiteter som markedsføring af danske vandteknologier. De danske universiteter er med til at skabe unik viden, som er med til at gøre Danmark verdensførende indenfor vandteknologi.

På hjemmesiden vil vi arbejde med at beskrive de internationale og nationale uddannelser og forløb, der handler om vand og klimatilpasning. Vi er i gang med at kontakte universiteterne for at høre, hvilke uddannelser, som de tilbyder, og vi opdaterer løbende hjemmesiden med de input, som vi får.

Bachelor – og kandidatuddannelse om vand og miljøteknologi på DTU

DTU har mange kurser om vand og miljøteknologi på dansk og engelsk. Særligt uddannelserne i miljøteknologi giver de studerende et dybdegående indblik i konkrete udfordringer og løsninger på vandområdet. Konkrete eksempler på det er de studielinjer, man har mulighed for at specialisere sig indenfor under kandidatuddannelsen, som bl.a. indbefatter:

  • Håndtering af affald og spildevand 
  • Urbane vandsystemer 
  • Vandressourcer 

Læs om bacheloruddannelsen i Miljøteknologi her. 

Læs om kandidatuddannelsen i Miljøteknologi her. 

Professionsbachelor i Business og Vandteknologi på Erhvervsakademi Aarhus

Professionsbacheloren i business og vandteknologi hos Erhvervsakademi Aarhus fokuserer på en bred og dybdegående forståelse af forretningsdrift, salg og markedsføring og dettes forbindelse til vandteknologi.

Uddannelsen fokuserer på internationale muligheder, bæredygtighed, forretningsforståelse og vandteknologi. Disse fokuspunkter er altså på linje med regeringens strategi om øgning af eksport af vandteknologi med 20 mia. kroner frem mod 2030.

Læs Erhvervsakademi Aarhus’ egen onepager om uddannelsen her.

Læs mere om uddannelsen her.

Kontakt studievejledningen for yderligere information her.

Uddannelse og kurser om vand og miljø på Københavns Universitet

KU tilbyder deres SDC-uddannelse i Kina, der fokuserer på vand og miljø.

SDC programmet kan du læse mere om her, og du kan læse om selve uddannelsen her.

Københavns Universitet har også en lang række kurser på vandområdet, både dansk – og engelsksprogede. 

Eksempler på engelsksprogede kurser, er kurserne i ferskvandsøkologi eller klimaforandringer og vandressourcer. 

Kurset i ferskvandsøkologi fokuserer på praktisk anvendelse af teorier om ferskvandshåndtering samt diversitet i søer og rindende vand i Danmark såvel som globalt. 

Læs mere om kurset her

Kurset i klimaforandringer og vandressourcer fokuserer på basale statistiske koncepter og analyser af klimatiske og hydrologiske variable, ud fra forskellige tidshorisonter. Derudover fokuseres på klimamodellering og analyse af potentielle risikofaktorer.

Læs mere om kurset her

Et andet eksempel er kurset i vandløbsforvaltning. Her introduceres den studerende til opmåling af vandløbsprofiler og –strækninger og de nødvendige hydrauliske beregninger. Derudover arbejdes i praksis med at skrive vandløbsafgørelser, herunder indblik i vandløbslovens og forvaltningslovens regler. 

Læs mere om kurset i vandløbsforvaltning her

Se hele kursuskataloget for kurser indenfor vandområdet på Københavns Universitet her

Klimatilpasningsuddannelsen på Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har Klimatilpasningsuddannelsen.

Uddannelsen fokuserer på regnvandshåndtering og LAR. Som studerende på uddannelsen får du kendskab til den seneste viden om klimatilpasning og teknologier til håndtering af regnvand, med fokus på design og dimensionering. 

Læs mere om uddannelsen her

Regnvandskonsulenten

Teknologisk Institut og Københavns Universitets Skovskolen har efteruddannelsen Regnvandskonsulenten, som primært henvender sig til driftsfolk, der ønsker at arbejde med LAR.

Læs mere her

Advanced Water Cycle Management Course (AWCMC) – et samarbejde mellem universitet, industri og forsyninger

Advanced Water Cycle Management Course er et internationalt kursusfag designet til at styrke deltagernes viden vedrørende håndtering af vandressourcer, vanddistribution og spildevandsbehandling samt ressource genindvinding.
Kursusfaget udbydes af Aarhus University Center for Water Technology (WATEC) under Institut for Biologi. Kurset arrangeres i tæt samarbejde med ledende virksomheder og forsyninger i den danske vandbranche. Kursusfaget har deltagere fra hele verdenen, og henvender sig til alle, der ønsker at få et sammenhængende billede af vandets cyklus, dets muligheder, udfordringer samt måder at håndtere vandet på.

De samlede partnere er:
• Aarhus University Centre for Water Technolgy – WATEC
• AVK
• Kamstrup
• Grundfos
• I GIS
• NIRAS
• DHI
• Aarhus Ingeniørhøjskole – Aarhus Universitet
• Aarhus Vand
• Skanderborgforsyning

Læs mere om kurset her.

Aarhus University Center for Water Technology

Centeret blev etableret i 2017, og samler de forskningsmæssige kompetencer på Aarhus Universitet indenfor vandteknologi-området. WATEC repræsenterer forskning indenfor spildevand og ressourceindvinding, udvikling af både biologisk og foto-optiske sensorer, proceskontrol, behandling og håndtering af overfladevand, grundvandsdetektion og modelling samt socioøkonomiske beregninger mm.

Centeret indbyder til samarbejde mellem andre universiteter, industri og erhvervsliv og udbyder bl.a. Advanced Water Cycle Management Course (AWCMC) i samarbejde med ledende virksomheder og forsyninger i den danske vandbranche. Du kan læse mere om AWCMC nedenunder.

Læs mere om WATEC her.

World Water Camp 2024

World Water Camp 2024 er en uges kursus og camp, som faciliteres af IWA World Water Congress & Exhibition og i år finder sted i Toronto, Canada. Den er målrettet studerende, som er indskrevet på uddannelser relateret til vand på enten bachelor eller kandidatniveau, samt unge water professionals under 35 år, som arbejder i vand- eller spildevandssektoren, uagtet hvorvidt de har en teknisk eller ikke-teknisk baggrund. Det er muligt for alle studerende på verdensplan, som opfylder kravene, at ansøge. 

(Fristen for tilmelding til camp’en i 2024 er desværre overskredet)

Læs mere om World Water Camp 2024 her

Danida Fellowship Center (DFC)

DFC udvikler læringsprogrammer i samarbejde med danske universiteter. 

I 2024 kan du stadig nå at tilmelde dig kurset, “Groundwater Governance and Drinking Water Management”. Kurset fokuserer på vandmangel på globalt plan, behovet for bæredygtigt benyttelse og håndtering af grundvand, best practices i grundvandshåndtering og ledelse samt vandsikkerhed, vandforsyningssikkerhed og distribution af rent drikkevand.

Læs mere om kurset her.

Se oversigten over hele DFC’s udbud af kurser i 2024 her

 

Hvis du har kendskab til en international vand- eller klimatilpasningsuddannelse, der skal med her, så skriv til sekretær for Vandvisionen, Nikoline Mols Rasmussen på nmra@di.dk