Hillerød Forsyning – Solrødgård

Danmarks unikke vand- og klimatilpasningsuddannelser

Vandvisionen arbejder med at bruge de danske universiteter som markedsføring af danske vandteknologier. De danske universiteter er med til at skabe unik viden, som er med til at gøre Danmark verdensførende indenfor vandteknologi.

På hjemmesiden vil vi arbejde med at beskrive de internationale uddannelser og forløb, der handler om vand og klimatilpasning. Vi er i gang med at kontakte universiteterne for at høre, hvilke uddannelser, som de tilbyder, og vi opdaterer løbende hjemmesiden med de input, som vi får.

Aarhus University Centre for Water Technology – WATEC

Centeret blev etableret i 2017, og samler de forskningsmæssige kompetencer på Aarhus Universitet indenfor vandteknologi-området. WATEC repræsenterer forskning indenfor spildevand og ressourceindvinding, udvikling af både biologisk og foto-optiske sensorer, proceskontrol, behandling og håndtering af overfladevand, grundvandsdetektion og modelling samt socioøkonomiske beregninger mm.
Centeret indbyder til samarbejde mellem andre universiteter, industri og erhvervsliv og udbyder bl.a. Advanced Water Cycle Management Course (AWCMC) i samarbejde med ledende virksomheder og forsyninger i den danske vandbranche.

Du kan besøge WATEC og de relevant forskningsområder her.

Du kan læse mere om AWCMC nedenunder.

Advanced Water Cycle Management Course  (AWCMC) – et samarbejde mellem universitet, industri og forsyninger

Advanced Water Cycle Management Course er et internationalt kursusfag designet til at styrke deltagernes viden vedrørende håndtering af vandressourcer, vanddistribution og spildevandsbehandling samt ressource genindvinding.
Kursusfaget udbydes af Aarhus University Center for Water Technology (WATEC) under Institut for Biologi. Kurset arrangeres i tæt samarbejde med ledende virksomheder og forsyninger i den danske vandbranche. Kursusfaget har deltagere fra hele verdenen, og henvender sig til alle, der ønsker at få et sammenhængende billede af vandets cyklus, dets muligheder, udfordringer samt måder at håndtere vandet på.

De samlede partnere er:
• Aarhus University Centre for Water Technolgy – WATEC
• AVK
• Kamstrup
• Grundfos
• I GIS
• NIRAS
• DHI
• Aarhus Ingeniørhøjskole – Aarhus Universitet
• Aarhus Vand
• Skanderborgforsyning

Mere information kan findes her.

Læs mere om WATEC her.

World Water Camp 2021

World Water Camp 2021 is a one-week course camp associated with the IWA World Water Congress & Exhibition 2021 and aimed at students from all over the world.

Further information here.

Danida Fellowship Center (DFC)

DFC udvikler læringsprogrammer i samarbejde med danske universiteter.

Læs mere her.

Københavns Universitet

KU har en efteruddannelse om klimatilpasning vha. grønne teknologier.

Læs mere om efteruddanelsen på KU her.

KU tilbyder også deres SDC-uddannelse i Kina, der fokuserer på vand og miljø.

SDC programmet kan du læse mere om her, og du kan læse om selve uddannelsen her.

Klimatilpasningsuddannelsen på Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har Klimatilpasningsuddannelsen.

Læs mere og tilmeld dig her.

Regnvandskonsulenten

TI og KU Skovskolen har efteruddannelsen Regnvandskonsulenten, som primært henvender sig til driftsfolk, der ønsker at arbejde med LAR.

Læs mere her.

DTU har en hel MSc uddannelse om vand og miljøteknologi

DTU har mange kurser om vand og miljøteknologi på engelsk.

Læs mere her.

Hvis du har kendskab til en international vand- eller klimatilpasningsuddannelse, der skal med her, så skriv til Emil Bødker Pedersen på embp@di.dk