NIELS LÜTZEN landskabsarkitekter ApS

Den kloge vand-ælling og den danske vandfortælling!

Når vi som dansker i udlandet præsenterer os, vil vi måske omtale H.C. Andersen, Den grimme ælling, Christian Eriksen og Carlsberg – men hvilken fortælling har vi om den danske vandsektor?

I Vandvisionen ønsker vi at være med til at udvikle, understøtte og fortælle den danske vandfortælling. Vi arbejder derfor med at tydeliggøre og formidle:
1. Hvilke styrkepositioner vi har i den danske vandsektor.
2. Hvilke faktuelle tal vi kan tage afsæt i samt referere til.
3. Hvilken historie vi vil fortælle, der støtter op omkring Vandvisionens mål omkring 1) fremme innovation af danske vandteknologier 2) fremme eksport af danske vandteknologier 3) forbedre EU-regulering, så den fremmer innovation og eksport af danske vandteknologier.

Og rent praktisk:
4. Skabe slides vi kan bruge, når vi skal præsentere Danmark på markedsbesøg, konference mv. i udlandet eller overfor udenlandske kunder.

Vi opdaterer løbende denne hjemmeside, men udgangspunktet vil være det, der findes i forvejen!

Ad 1

Vores omdrejningspunkt er p.t. følgende 6 danske styrkepositioner ifm. danske vandteknologier:

1. Vandtab
2. Styring og regulering af spildevands- og regnvandssystemer
3. Den effektive vandforsyning med sikker drift
4. Det energiproducerende renseanlæg
5. Fra grundvand til drikkevand
6. Klimatilpasning og biodiversitet – de blågrønne byer

Ad 2

Vandvisionen arbejder med at sikre, at de tal, som vi tager afsæt i, er opdateret. Du kan læse om de danske styrkepositioner samt eksporttal her.
Du kan hente en PowerPoint-præsentation med de faktuelle oplysninger omkring de danske styrkepositioner samt eksporttal her.

Ad 3

Vi samarbejder p.t. med alle aktører, heriblandt DI Vand, om at udvikle og formidle den danske vandfortælling.

Vi tager bl.a. afsæt i State-of-Greens hjemmeside.

Ad 4

State-of-Green har udviklet flere korte præsentationer om vand og klimatilpasning. Du kan finde dem her.