NIELS LÜTZEN landskabsarkitekter ApS

NIELS LÜTZEN landskabsarkitekter ApS

Grønne løsninger til vand relaterede problemer skal udvikles og fremmes, så Danmark forbliver i toppen af vandteknologiske løsninger globalt. Samtidigt kan det også øge den danske eksport af vandteknologier og skabe nye jobs i den danske vandsektor.

Står du og din virksomhed med netop den gode ide, der kan hjælpe med den grønne omstilling? Eller har i brug for hjælp til at komme ud på andre globale markeder med jeres produkter? Så kan de forskellige programmer, fonde og finansieringsmuligheder herunder være en hjælp for dig og din virksomhed.

Nopef er et nordisk samarbejde, finansieret gennem Nordisk Ministerråd, målrettet mod global implementering af grønne nordiske løsninger og styrkelse af grønne nordiske virksomheders internationale konkurrencekraft. Nopef finansierer forstudier til etablering af permanente virksomhedsaktiviteter samt demonstrations- og pilotprojekter uden for EU og EFTA. Læs mere og ansøg her.

NEFCO – Nordisk Miljøfinansieringsselskab er det grønne fællesnordiske internationale finansieringsinstitut etableret udelukkende med det formål at levere finansiering til miljøprojekter uden for Norden med nordisk interesse. NEFCO tilbyder primært lånefinansiering på markedsvilkår, men kan i særlige tilfælde også tilbyde egenkapital. NEFCO opererer primært i Østeuropa, men kan også finansiere nordiske virksomheders projekter og internationalisering globalt. Læs mere her.

P4G – Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 er et initiativ fra 2018, der har den ambition at være verdensførende i at generere konkrete offentlig-private partnerskaber, der skal sætte fokus på implementeringen af FNs bæredygtighedsmål (SDG’erne) samt kravene i Paris aftalen. P4G ønsker at arbejde med offentlig-private partnerskaber til at udvikle løsninger, der møder udfordringer inden for 5 nøgleområder: fødevarer og landbrug, vand, energi, byer og cirkulær økonomi. Du kan læse mere om P4G-partnerskaber, og hvordan man ansøger om medfinansiering her.

MUDP er Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, der hvert år tildeler midler til forskellige projekter med fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger inden for bl.a. vand, klimatilpasning, renere luft, bedre udnyttelse af ressourcerne. Du kan læse mere og ansøge om midler her.

Grand Solutions er et program fra Innovationsfonden, der tildeler midler til forsknings- og innovationsprojekter. Der er blandt andet afsat 700 mio. kr. til den grønne omstilling og 130 mio. kr. til nye teknologiske muligheder. Du kan læse mere og ansøge om midler her.