Ny handlingsplan for Vandvisionen er færdig: DANVA, Dansk Miljøteknologi og DI har i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet og i dialog med branchen færddigjort en ny handlingsplan for Vandvision 2025. Læs handlingsplanen her.