NIELS LÜTZEN landskabsarkitekter ApS

Her kan du finde forskellige links, der er særligt relevante for Vandvisionen.

Vandvisionen er et samarbejde mellem Dansk Miljøteknologi, DANVA, DI og Miljø- og Fødevareministeriet.

Vandvisionen har egen skabelon til PowerPoint præsentationer, som du frit kan benytte til dine oplæg. Download skabelonen her.

State of Green er et offentligt-privat samarbejde, hvor der er fokus på dansk teknologi, der kan løse globale miljø- og klimaudfordringer. Herunder er der blandt andet fokus på dansk vandteknologi.

‘Smart Cities Whitepaper’ samler teknologiske løsninger, der kan løse globale miljø- og klimaudfordringer i byer rundt om i verden. Her i er der også fokus på dansk vandteknologi, og hvordan det kan være med til at løse udfordringerne.

‘Non Revenue Water Feasibility Study in Vietnam’ viser, hvordan Hanoi kan mindske sit vandtab fra 35 pct. til 20 pct. ved hjælp af dansk vandteknologi.

’Sustainable Urban Drainage Systems’ viser gennem cases, hvordan brugen af regnvand som en ressource kan mindske risikoen for oversvømmelser, og kan hjælpe med at skabe grønnere byer.

‘DI’s globale vandanalyse’ giver dig indsigt i de 50 internationale markeder, der har størst vedvarende markedspotentiale for eksportører af vandteknologiløsninger på kommercielle vilkår.

‘Eksport af vandteknologi 2018’ af Miljø- og Fødevareministeriet udkom i december 2019, og giver en opsummering af Danmarks eksport af vandteknologi i 2018.

‘The Global Risks Report 2020’ præsenterer de største udfordringer, som verden vil stå over for i de kommende år. Den understreger behovet for at inddrage mange forskellige interessenter, når udfordringerne skal løses. Rapporten er oplæg til World Economic Forum’s årlige møde nr. 50 i Davos-Klosters, hvor fokus er interessenter i en sammenhængende og bæredygtig verden.