NIELS LÜTZEN landskabsarkitekter ApS

Her kan du finde forskellige links, der er særligt relevante for Vandvisionen.

Vandvisionen er et samarbejde mellem Dansk Miljøteknologi, DANVA, DI, DI Vand og Miljøministeriet.

State of Green er et offentligt-privat samarbejde, hvor der er fokus på dansk teknologi, der kan løse globale miljø- og klimaudfordringer. Herunder er der blandt andet fokus på dansk vandteknologi.

‘Nature Based Solutions’ viser, hvordan regnvand kan bruges som en ressource til at skabe resiliente og grønnere byer.

‘Reducing Urban Water Losses’ sætter fokus på de 25-50% af al distribuerede vand i verden der mistes, og hvordan danske løsninger kan være med til at reducere dette tal.

‘Water for Smart Liveable Cities’ tager udgangspunkt i danske vandløsninger- og teknologier, der er med til at skabe bæredygtige byer, som også er sunde og attraktive at bo i. Det er en værktøjskasse til, hvordan man kan skabe sådanne byer rundt om i verden.

‘Smart Cities White Paper’ samler teknologiske løsninger, der kan løse globale miljø- og klimaudfordringer i byer rundt om i verden. Her i er der også fokus på dansk vandteknologi, og hvordan det kan være med til at løse udfordringerne.

‘Non Revenue Water Feasibility Study in Vietnam’ viser, hvordan Hanoi kan mindske sit vandtab fra 35 pct. til 20 pct. ved hjælp af dansk vandteknologi.

‘DI’s globale vandanalyse’ giver dig indsigt i de 50 internationale markeder, der har størst vedvarende markedspotentiale for eksportører af vandteknologiløsninger på kommercielle vilkår.

‘Eksport af vandteknologi 2019’ af Miljø- og Fødevareministeriet udkom i december 2020, og giver en opsummering af Danmarks eksport af vandteknologi i 2019.

‘The Global Risks Report 2020’ præsenterer de største udfordringer, som verden vil stå over for i de kommende år. Den understreger behovet for at inddrage mange forskellige interessenter, når udfordringerne skal løses. Rapporten er oplæg til World Economic Forum’s årlige møde nr. 50 i Davos-Klosters, hvor fokus er interessenter i en sammenhængende og bæredygtig verden.