NIELS LÜTZEN landskabsarkitekter ApS

Det kan være svært at etablere sig som virksomhed internationalt. Det gælder ikke blot udfordringen i at beslutte, hvilket internationalt marked man vil ind på, men også hvordan man overhovedet starter med etableringen af sin virksomhed på det nye internationale marked. Derfor har Vandvisionen forsøgt at samle forskellige måder til, hvordan du kan få hjælp til at etablere dig og din virksomhed på et bestemt, internationalt marked. I det følgende præsenteres derfor en bred vifte af muligheder, lige fra hvilke former for services din virksomhed kan få, til hvilke måder hvorpå din virksomhed selv kan tage teten. 

WTA i San Francisco og Chicago

Water Technology Alliance (WTA) er et samarbejde mellem The Danish Trade Coucil i Nordamerika, Udenrigsministeriet og 3VAND, bestående af Aarhus Vand, HOFOR, Vandcenter Syd og Biofos. Andre partnere er Kamstrup, Applied Biomimetic, Danfoss, Grundfos, Rambøll, Smith Innovation, Skytem, DHI, AVK, LiqTech, I-GIS, Leif Koch, Nissen Energiteknik, Landia og Linak.

Målet med WTA er at bygge broer mellem amerikansk og dansk vandteknologi, hvor dansk vandteknologi skal hjælpe amerikanske forsyningsselskaber med deres vandrelaterede problemstillinger og skabe en vækst og eksport for dansk vandteknologi i USA. WTA har to kontorer i USA – et i Chicago og et i San Francisco.

De to WTA kontorer i USA kan hjælpe din virksomhed med at få fodfæste på det amerikanske vandmarked eller hjælpe med en fortsat vækst på det amerikanske vandmarked. De har mange års erfaring i at hjælpe danske virksomheder i USA. Erfaringen er bl.a. i strategisk analyse, partner lokalisering, assistance med tekniske godkendelser og implementering af salgsindsatser.

Industriens Fond har støttet projektet med 1.4 mio. kr.

Læs mere om ordningen på Udenrigsministeriets hjemmeside her.

Rambøll opkøber Dreiseitl

Rambøll erhvervede sig i 2013 Atelier Dreiseitl, et landskabsarkitekt-firma med kontorer i Tyskland, Kina og Singapore. Atelier Dreiseitl har markeret sig ved at skabe nogle af de mest innovative urbane vandprojekter. Bare nogle få af de mange projekter tæller Bishan Ang Mo Kio Park, hele vandstrategien for Singapore og Potsdamer Platz i Berlin.

Ved at erhverve sig Atelier Dreiseitl fik Rambøll ny viden og ekspertise omkring bæredygtige vandløsninger i urbane områder. Samtidigt fik Rambøll automatisk en indgang til nye internationale markeder, hvor de kan brede deres viden og know-how til nye kunder. Med Rambølls eget arbejde med bæredygtige løsninger var erhvervelsen og samarbejdet, med Atelier Dreiseitl, en god strategi til at udvide deres tilstedeværelse på nye internationale markeder, hvor de to virksomheders viden og ekspertise kan kombineres og gå hånd i hånd.

DI kontorer ude i verden

DI tilbyder hjælp til medlemsvirksomheder, hvis de ønsker at få fodfæste eller udvide deres tilstedeværelse på forskellige internationale markeder. DI har kontorer i 7 lande, hvor der tilbydes forskellige services f. eks. kontorplads i landet eller hjælp til lokalisering af samarbejdspartnere.

De seks lande, hvor DI har kontorer er Belgien, USA, Kina, Indien, Rusland og Tyskland Derudover har DI også egne lokale eksperter på udvalgte eksportmarkeder.

Du kan læse mere om de forskellige kontorer her og om hvilke services, DI’s egne lokale eksperter hver især kan tilbyde din virksomhed her.

Danske ambassader i udlandet

De danske ambassader ude i verden tilbyder hjælp til små og store danske virksomheder, der ønsker at etablere sig på nye, internationale markeder. Under de danske ambassader i udlandet er der tilknyttet et handelskontor. Deres opgave er at løse opgaver for private virksomheder indenfor eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme. Læs mere om handelskontorernes rolle og funktion her.

Du kan finde alle danske ambassader her og kontakte dem direkte.

Living Labs i Europa

En anden måde at få fodfæste eller indsigt i et internationalt marked er gennem de mange vandrelaterede living labs rundt om i verden – specielt i Europa. Et living lab er et demonstrationsprojekt, hvor man forsøger at udvikle, teste og validere nye teknologier og løsninger i et virkeligt miljø. I et living lab er aktører fra den pågældende værdikæde aktive som stake-holder, og forsøger gennem samarbejde at skabe nye forretningsmuligheder.

Et living lab kan være en mulighed for at komme ind på et marked i et andet land, hvor man, som aktør og stake-holder i et living lab, er med til at udvikle de nye teknologier og løsninger. På den måde kan man integrere sig på det pågældende marked gennem innovation og udvikling.

Dertil kan living labs også være en indgangsvinkel til, hvad de forskellige markeder efterspørger, hvilket kan give et indblik i, om din virksomhed har løsningerne til deres problemstillinger indenfor vandområdet.

Water Europe har lavet en oversigt over alle living labs i Europa med fokus på vandsektoren, og kan derved være et opslagsværk for, hvad de forskellige europæiske vandsektorer eftersøger. Du kan downloade oversigten her.