Fakta om styrkepositioner samt innovation og eksport af vandteknologier

Globale udfordringer

Der er mange forskellige fremtidige globale udfordringer, vi som samfund står overfor. Ifølge World Economic Forum ses risikofaktorerne “Ekstremt vejr” og “Fejlslagen klimahandling” blandt de seks øverst rangerende globale risici – dette indenfor nær fremtid, med en tidshorisont på 0-2 år., som illustreret i ovenstående figur. Dertil hører, at jo længere tidshorisont, desto flere højtrangerende klima – og miljøorienterede globale risici. Således vurderer World Economic Forum at de fem største globale risici indenfor de næste ti år, udelukkende centrerer sig omkring klima – og miljøorienterede globale risici.

I rapporten, Global Risks Report 2022, lægges også vægt på, hvordan de fem potentielt mest skadende fremtidige risikofaktorer skabes af en række mindre risikofaktorer, som illustreret nedenfor. Figuren kan derfor ses som illustration på, at en lang række risikoområder alle bidrager i høj grad til klima – og miljømæssige problematikker, samfundsmæssige problematikker og geopolitiske problematikker. Det tegner dermed også et ildevarslende billede af en fremtid med ressourceknaphed. Dertil vurderes i rapporten at mangel på vand er en grundlæggende driver bag migration grundet den indflydelse, vand har på sundhed og levestandard samt de konflikter, mangel på vand dermed risikerer at forårsage fremadrettet. Det kan derfor også udledes, at vand som ressource spiller en afgørende rolle for verdenssamfundets fremtid.

Figur 3: Globale risiko effekter

DI’s globale vandanalyse

For at vurdere hvilke markeder, der kan være potentiale i at satse på ifbm. salg af vandteknologier, har DI i 2018 udført en Global Markedsanalyse, se figur 2 nedenfor, der viser de 50 globale markeder, og hvor attraktive de er for danske virksomheder, samt hvor god en dansk konkurrenceevne der er. Der er i forbindelse med analysen vurderet 50 forskellige globale markeder på en række parametre. Analysen kan give dig et indblik i, hvilke markeder der kan være attraktive for dig og din virksomhed. Læs hele analysen her.

Figur 4: DI’s globale vandanalyse af vandeksportmarkeder

Eksporten af dansk vandteknologi i tal

Den danske vandteknologi der beskæftiger 18.000 er i fremgang, hvilket kan ses på eksporttallene fra 2019 i ”Eksport af vandteknologi 2019”:
Den samlede danske eksport af vandteknologi var i 2019 på 20,6 mia. kr. Heraf udgjorde vareeksporten 16,8 mia. kr. Serviceeksporten var på 3,8 mia. kr., hvoraf eksporten for rådgivende ingeniørvirksomheder udgjorde godt 600 mio. kr., mens den for vareproducerende virksomheder udgjorde 3,1 mia. kr.

Figur 5: Vandteknologieksport (mia. kr. – løbende priser).

Siden 2010 er den samlede vandteknologieksport steget med 37 pct. Eksporten af varer inden for vandteknologi er steget med 26 pct., mens eksporten af service inkl. rådgivning er steget med 137 pct. Danmarks samlede vareeksport er i samme periode steget med 27 pct.

Dog er den stigende eksport ikke nok til at nå Vandvisonens målsætninger, hvor med den gennemsnitslige årlige stigning nu er på 2,2 pct, hvilket indfrier 64 pct af målsætningen i 2025.

Figur 6: Den faktiske eksport i vandteknologi målt op mod måltal i vandvision

Danmark er førende i verden

Ved at kigge på andre tal end eksporttallene er det også tydeligt, at Danmark er førende, hvis der snakkes vandteknologi, hvilket er et vigtigt element i at nå Vandvisionens målsætninger for 2025.
Danmark har flest patenter indenfor vandteknologi pr. mio. indbyggere i verden. Samtidigt er Danmark nummer to i EU, hvis man kigger på, hvor meget vandteknologien fylder i medlemslandendes samlede eksport.

Figur 7: Vandteknologiens andel af EU28-landendes eksport i 2014 og 2019.

Derudover er Danmark i 2020 rangeret som nr. 2 i verden i forhold til konkurrenceevne i en opgørelse af IMD. Danmark er specielt højt rangeret i kategorierne produktivitet og effektivitet i den private sektor, mens infrastrukturen indenfor det teknologiske og videnskabelige også er højt rangeret. En placering som nr. 2 for Danmark skal udnyttes i forhold til det eksportpotentiale, der er indenfor vandsektoren. Konkurrenceevnen skal bruges til at fremme den danske vandteknologi globalt, hvilket vil være med til at øge eksporten.

De danske styrkepositioner

De største styrkepositioner for dansk vandteknologi er indenfor pumper, ventiler og rør, slanger og pakninger. De resterende eksportområder kan ses i deres størrelse i figuren nedenfor.

Figur 8: Dansk eksport af vandteknologi fordelt på varetype, 2019.

Figur 9: Danske styrker i relation til globale udfordringer.

Figur 10: Ansættelse i virksomheder fordelt på størrelse.

Du kan hente dette faktaark som pdf her.

Du kan hente dette faktaark som PowerPoint her.

Kilder

Tal og data: Miljø- og Fødevareministeriet: ”Eksport af vandteknologi 2019”.

Figur 1-3: World Economic Forum “The Global Risks Report 2022”: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2021-2022.

Figur 4: Dansk Industri: “DI’s globale vandanalyse”.

Figur 5: Miljø- og Fødevareministeriet: ”Eksport af vandteknologi 2019”: DAMVAD på baggrund af Danmarks Statistik og Eurostat.

Figur 6: Miljø- og Fødevareministeriet: ”Eksport af vandteknologi 2019”.

Figur 7 & 8: Miljø- og Fødevareministeriet: ”Eksport af vandteknologi 2019”: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat, data fra marts 2019.

Figur 9: Copenhagen Economics: Employment in the Danish Water Technology Sector”: Copenhagen cleantech cluster: 2012 Global cleantech report; IEA world energy outlook 2012, UN – THE UNITED NATIONS WORLD WATER DEVELOPMENT REPORT 4, Pinsent Mason, “Water Yearbook”, 2010, US Commercial Service, ”Water Technologies: A global opportunity Scan for US Companies”, 2011, UN Water, “Water For Life”, 2010, Catalyst Strategy Consulting Analysis

Figur 10: Copenhagen Economics: Employment in the Danish Water Technology Sector”: Danmarks Statistik.