NIELS LÜTZEN landskabsarkitekter ApS

NIELS LÜTZEN landskabsarkitekter ApS

Hvad er liveable city?

Verdens befolkning flytter stadig i større grad til byerne, og i 2030 estimeres det, at seks ud af 10 bor i byerne. Samtidigt oplever vi i takt med klimaforandringerne mere voldsomt og ekstremt vejr år efter år. Store regnskyl kan f. eks have store konsekvenser for bygninger, infrastruktur og offentlige parker i byerne med store økonomiske konsekvenser for samfundet som følge. Derfor er der et behov for at skabe løsninger, der kan håndtere det ekstreme vejr. Byerne skal klimatilpasses, så de kan håndtere de store regnmasser, stigende grundvandstand, stigende havvandstand og mange andre klimarelaterede udfordringer, mens byerne samtidigt stadig skal give os følelsen af at være et hjem. Vi har brug for disse klimatilpasningsløsninger, der samtidigt skaber ”liveable cities”, hvor disse egenskaber og værdier kan forenes i vores byer.

Fremtidens Gårdhave 02 – en del af en liveable city

I København findes der massevis af gårdhaver i mange forskellige størrelser og former. Der er dog en på Vognmandsmarken, Østerbro der skiller sig ud. Her er gårdhaven blevet renoveret, og er nu Fremtidens Gårdhave 02, skabt af Niels Lützen Landsskabsarkitekter, Kuben, LabLand, Envidan og Urgent.Agency. Her har man søgt at skabe LAR-løsninger, der kan håndtere skybrud i fremtiden, men samtidigt kan bruges som et rekreativt område for beboerne. Herved er Fremtidens Gårdhave 02 på Østerbro med til at skabe et København, der er en liveable city.

De to egenskaber af en liveable city sammensmeltes her gennem tre vandpladser, hvor vandet bliver en del af den rekreative funktion af gårdhaven og en del af hverdagen. Dertil er gårdhaven forbundet af ”Grøften”, der er et forsunket strøg gennem gårdhaven med forskellige hældninger. Grøften og dens hældninger har en vandvolumen på 300m3, hvilket gør, at gårdhaven kan stå i mod fremtidige skybrudssituationer og dermed skåne de omkringliggende boliger for oversvømmelser og vandskader. Gårdhaven er tilplantet med haveplanter og naturlige planter, der sikrer både oplevelser og øget biodiversitet.

Fremtidens Gårdhave 02 er med dens LAR-løsninger med til at vise, hvordan danske vandteknologier kan skabe klimatilpasning og liveable cities. Her i form af håndtering af de større og oftere voldsomme regnskyl, som forventes i fremtiden. LAR-løsningerne i Fremtidens Gårdhave 02 er skalérbare, og kan med fordel bruges på større og mindre projekter i andre lande. Derved kan Fremtidens Gårdhave 02 være med til at øge eksporten af dansk vandteknologi og hjælpe med at skabe liveable cities rundt om i verden.

Efter anlæggets færdiggørelse viste det sig, at ved store regnskyl og med høj grundvandsstand, som det typisk er i marts, sivede der vand ind i nogle kælderområder. Derfor var man nødt til at etablere et overløb til kloakken for at undgå denne situation igen. Det er et problem, der må tages alvorligt i fremtiden ift. LAR, da der mange steder er stigende grundvand, der kombineret med stiv lerjord kan ændre grundvandsstrømmene. Det er den situation, vi har i og omkring størstedelen af vore byer, og en udfordring der også kan tages videre med ud til internationale projekter i form af dansk know-how.

Drivere bag Liveable City

Skabelsen af liveable cities i Danmark og i verden er baseret på mange forskellige drivers, se figuren nedenfor.

Drivers bag en liveable city

Cases og eksempler på danske klimatilpasningsløsninger

Som det er beskrevet i casen om Fremtidens Gårdhave 02, så har vi i Danmark flere løsninger til klimatilpasning i forhold til de vandrelaterede problematikker i byerne og dermed en skabelse af liveable cities. Derfor har vi også et stort eksportpotentiale i at få disse løsninger bredt ud til andre byer i verden, hvor der også er behov for løsninger på klimaudfordringerne. Om det er en by med problemer ved regnmængder, vandstandsstigninger eller stigende grundvand, så findes løsningerne her i Danmark, og vi har mulighed for at vise verden, hvordan man kan klimatilpasse og skabe liveable cities. Samtidigt vil den mulige eksport af danske klimatilpasningsløsninger også hjælpe med at opnå SDG målene 6, 11 og 13 om rent vand og sanitet, bæredygtige byer og klimaindsats, fordi vand er en vital del af de tre SDG mål.