Vandvisionen (et samarbejde mellem DANVA, Dansk Miljøteknologi, DI, DI Vand og Miljøministeriet samt universiteterne), DNNK, Region Midtjylland (Coast2Coast), og CLEAN holder konference med fokus på de nyeste løsninger til klimatilpasningsudfordringer og innovationsbehov inden for klimatilpasning samt eksportmuligheder for løsningerne.

Fremtiden byder på øget og kraftigere nedbør, stigende grundvandsstand samt havvandsstigninger og øget hyppighed af stormflod – og dermed også på behovet for en sammenhængende klimatilpasning. På konferencen vil udfordringer, innovationsbehov samt dertilhørende løsninger i forbindelse med klimatilpasning i den danske vandsektor være gennemgående temaer, med eksportstrategier samt digitaliseringens muligheder in mente. 

Dagens program er inddelt i to sessioner, den første hvori der stilles skarpt på fremtidig udvikling indenfor klimatilpasning på vandområdet og som følge heraf, vil anden session fokusere på de innovationsmuligheder, denne udvikling skaber og den de dertil knyttede eksportpotentialer. Begge sessioner påbegyndes med oplæg, hvorefter første session afsluttes med en fælles debat i salen, omhandlende på hvilke områder vi mangler viden og løsninger. Som afslutning på anden session vil vi bryde op i mindre grupper, hvor fremme af innovative nye løsninger og eksportmuligheder bedre kan diskuteres dybdegående, inden dagen afrundes med fælles plenumdiskussion og opsamling.

Tilmeld dig konferencen her og se programmet for konferencen her