Vandvisionen (et samarbejde mellem DANVA, Dansk Miljøteknologi, DI, DI Vand og Miljøministeriet samt universiteterne), DNNK, Region Midtjylland (Coast2Coast), og CLEAN afholder den 23. maj Klimatilpasningskonference med fokus på udvikling af nye teknologier til klimatilpasning samt hvordan det sikres, at de kan eksporteres på de globale markeder. 

Fremtiden byder på øget og kraftigere nedbør, stigende grundvandsstand samt havvandsstigninger og øget hyppighed af stormflod – og dermed også på behovet for en sammenhængende klimatilpasning. På konferencen vil udfordringer, innovationsbehov samt dertilhørende løsninger i forbindelse med klimatilpasning i den danske vandsektor være gennemgående temaer, med eksportstrategier samt digitaliseringens muligheder in mente. 

Dagens program er inddelt i tre temaer. I første tema fokuseres på udfordringerne indenfor klimatilpasning, fremtidig udvikling og innovationsbehov. Indenfor andet tema stilles skarpt på markedspotentialer og efterspørgsel fra bl.a. andre EU-lande og C40-byerne samt muligheder for fremme af innovation og eksport, på baggrund af klimatilpasningskravene i et revideret byspildevandsdirektiv. Indenfor det sidste tema introducerer fire virksomheder til nye løsninger indenfor klimatilpasning, hvorefter muligheder for fremme af innovation, nye løsninger og eksportmuligheder vil blive drøftet. Dagen afrundes med en fælles opsamling og paneldiskussion om, hvordan de rigtige løsninger udvikles og kommer ud på markederne. 

Se programmet for konferencen her