Har du sat kryds i kalenderen til næste møde i Host Country Committe? Mødet afholdes traditionen tro i Spildevandscentret i Odense, og der kommer bl.a. oplæg fra IWA Headquarter. Tilmelding til bs@danva.dk