NIELS LÜTZEN landskabsarkitekter ApS

Drivere for innovation og eksport i den danske vandsektor

Vandvisionen har ønsket at lave en enkel samarbejdsmodel, der på simpel vis illustrerer samarbejde mellem de relevante aktører samt driverne for innovation og eksport i den danske vandsektor, herunder også illustrerer Vandvisionens rolle.

Samarbejdsmodellen version 1.0 ses herunder.

I den helt simple samarbejdsmodel skelnes der ikke mellem innovation og eksport.

I Samarbejdsmodellen version 2.0, der ses herunde, skelnes der imellem innovation og eksport. Der skal eksporteres vandteknologier i dag, og der skal eksporteres vandteknologier om 10 år. Forudsætningen for dette er, at der skabes innovation, så vi er førende med de vandteknologier, der er behov for om 10 år, se samarbejdsmodel version 2.0.