Vandvisionen har fået udarbejdet et notat om energieffektivitet i renseanlæg, som er blevet sendt til EU-Kommissionen som inspiration til deres arbejde og revision af byspildevandsdirektivet.

Vandvisionen takker de tre forsyningsselskaber og deres spildevandsanlæg, som er repræsenteret i notatet, hvor de fortæller om deres energibesparende initiativer. De tre forsyningsselskaber er VCS Denmark og Ejby Mølle spildevandsrensningsanlæg, Biofos Danmark og Avedøre spildevandsrensning anlæg og endelig Aarhus Vand og Marselisborg spildevandsrensningsanlæg.

Du kan læse notatet her.