Inden jul offentliggjorde regeringen sin nye strategi for miljøfarlige stoffer, der kommer til at udgøre rygraden i den nationale indsats for at begrænse uønskede stoffer i vandmiljøet.

Med workshoppen den 17. marts 2022 kl. 09:00-15:30 i Industriens Hus sætter vi fokus på de teknologiske muligheder i forhold til rensning for hhv. medicinrester og PFAS. Workshoppen vil bidrage med et overblik over de effektive teknologier, der allerede på nuværende tidspunkt kan spille en rolle, samt en diskussion af, hvor der mangler teknologiudvikling.

Du kan se programmet for dagen og læse mere om tilmelding her.