UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I FREMTIDENS DRIKKEVANDSFORSYNING

Det rene danske grundvand betragtes som en national stolthed, men vores drikkevandsforsyninger er udfordret på mange forskellige skalaer. I de tættest befolkede dele af landet oplever man i tiltagende grad mangel på vand, mens udfordringerne andre steder mere handler om kvaliteten af det vand, der leveres. Forureninger truer i tiltagende grad grundvandsmagasinerne, og der installeres rensning på flere og flere boringer.

På konferencen vil vi forsøge på at skimte ind i fremtiden, for allerede nu at kunne optegne de nødvendige rammer og indsatsområder, hvis udfordringerne skal konverteres til muligheder for at få danske kompetencer i spil nationalt og internationalt.

Dato: 6. juni 2024 kl. 10-15.30

Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Tilmelding skal ske senest d. 30. maj til studentermedhjælper Barbara Rasmussen på br@danskmiljoteknologi.dk. Oplys venligst om eventuelle kosthensyn.

PROGRAM FOR DAGEN

9.30 – 10.00
Ankomst – vi byder på kaffe, te og en croissant

10.00 – 10.15
Velkomst v. Isabelle Navarro, Miljøstyrelsen og Signe Sonne-Holm, Vandvisionen

10.15 – 10.45
Læringer fra nybygnings af vandforsyning til hovedstadsområdet. V. David Koch Fogde, Indkøringsleder, HOFOR samt Ulrik Norup, Projektchef, HOFOR

10.45 – 11.15
Udfordring med at identificere teknologier til rensning for meget mobile miljøfremmede stoffer – har vi danske teknologier? V. Bo Lindhardt, Vicedirektør og vandchef, NOVAFOS

11.15-11.45
Introduktion til de nye regler for drikkevand v. Mathilde Engell, Miljøministeriet

11.45-13.00
Frokost

13.00 – 13.40
Debat i plenum: Er der overensstemmelse mellem virkelighedens udfordringer og reguleringen?

13.40 – 14.20
Perspektiver på de nye regler for materialer i kontakt med drikkevand. Oplæg v. Michael Ramlau Hansen, AVK og Sten Kloppenborg, DANVA

14.20 – 14.45
Kaffepause

14.45 – 15.20
Perspektiver på eventuelle nye markedsmuligheder i kølvandet på det nye direktiv. Oplæg ved hhv. Jonas Fredsted Villadsen, Grundfos og Thor Danielsen, DHI.

15.20 – 15.30
Opsamling og tak for i dag.

(Hent programmet i pdf-format her)