Vækstteamet er et af syv vækstteams fordelt rundt om i Danmark, der skal skabe udvikling og arbejdspladser i hele landet. Det midtjyske vækstteam vil fokusere på vandsektoren. Faktisk findes mange af de danske 28.500 fuldtidsjob i vandsektoren i Midtjylland, hvilket giver en god grobund for det midtjyske vækstteam.

Vækstteamet vil se nærmere på, hvordan de mange aktører i vandsektoren i Midtjylland kan udnytte de store eksportmuligheder i dansk vandteknologi, og hvordan de samtidig kan skabe vækst og endnu flere arbejdspladser.

Vandvisionen ser meget positivt på det midtjyske vækstteams fokus på vand, fordi det stemmer overens med Vandvisionens målsætninger for eksport, udvikling og flere arbejdspladser. Vandvisionen håber, at vækstteamet kommer op med gode og nye tiltag og initiativer, der vil hjælpe med at indfri de store potentialer, vi har i Danmark med vores verdensførende vandteknologi.

Vækstteamets arbejde vil foregå frem til maj 2021, hvor de afleverer deres anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne fra alle vækstteams skal realiseres med 500 mio. kr. afsat på finansloven til REACT-EU programmet.

Du kan læse mere om det midtjyske vækstteam her.