Den 2. december 2020 godkendte Europa-Parlamentet revisionen af Drikkevandsdirektivet. De nye regler, der blev aftalt tilbage i december 2019 og nu godkendt et lille år efter, skal sikre renere drikkevand i EU’s medlemslande ved at mindske det maksimum lovlige niveau af forskellige forureninger i drikkevand. Nogle af de forureningskilder, der er tale om, er bl.a. bly og skadelige bakterier.

Dertil er der også fokus på plastforurening i de nye regler. Her ønskes det at fremme brugen af vand fra hanen frem for vand på plastflaske. Europa Kommissionen estimerer, at et mindre forbrug af vand på plastflasker kan spare 600 mio. EURO for EU’s husholdninger.

Direktivet indeholder også opdaterede regler om materialer i kontakt med drikkevand.

Direktivet sætter også fokus på reduktion af vandtab i de europæiske vandledningsnet og på vandforsyningernes risikostyring af forsyningen.

Du kan læse mere om det reviderede Drikkevandsdirektiv her.

Dansk vandteknologi er en del af løsningen

Den danske vandsektor er førende i verden målt på antal ansøgte patenter pr. 1 mio. indbyggere. Derfor er den danske vandteknologi en vigtig brik, hvis medlemslandende i EU skal leve op til de nye regler i Drikkevandsdirektivet.

Dansk vandteknologi kan sikre bedre rensning af drikkevand, sikre bedre levering til vandhanerne i husholdningerne, måle niveauet af forureningskilder præcist og mange andre forbedringer og løsninger. Dertil kan dansk know-how på vandområdet også være en stor og værdifuld hjælp til EU-medlemslandende.

Vandvisionens EU-arbejdsgruppe har i flere år arbejdet på at få de danske interesser fremmet i det reviderede direktiv.

Den endelige lovtekst på vej

Det forventes, at den endelige lovtekst bliver offentliggjort inden længe. Heraf vil fremgå, hvornår de nye EU-regler skal være indsat i de nationale lovgivninger.