Efter et fald i eksporten af dansk vandteknologi i 2017-2018 steg den igen 4,7 pct. fra 2018-2019, hvilket giver en eksport af dansk vandteknologi på 20,6 mia. kr. i 2019. Det svarer til en forøget eksport af vandteknologi på 900 mio. kr. Ved at opdele eksporten ses en stigning af vareeksporten på 4,8 pct. og eksport af service på 4,5 pct. i 2018-2019. De største markeder dansk vandteknologi eksporterer til, er stadig Tyskland, Sverige, Kina og USA, der tilsammen udgør 42 pct. af den samlede eksport.

Du kan selv læse eksporttallene her.

Vandvisionens målsætninger

I forhold til Vandvisionens målsætning om en eksport af dansk vandteknologi på 30 mia. kr. i 2025, så er det positivt, at eksporten igen er steget. Dog må det erkendes, at med det nuværende tempo så når vi ikke i mål. Fra Vandvisionens start i 2013 krævede det en gennemsnitslig årlig stigning på 6 pct. for at nå i mål. Den gennemsnitlige årlige stigning i perioden 2013-2019 har været på 2,2 pct., hvilket svarer til at 64 pct. af målsætningen indfries i 2025.

Derfor ser Vandvisionen frem til eksportstrategien for dansk vandteknologi. Arbejdet med eksportstrategien er en vigtig brik, der skal skubbe eksporten af dansk vandteknologi frem, så Vandvisionens målsætning kan indfries i 2025. Vandvisionen indgår i samarbejdet om at udforme eksportstrategien for dansk vandteknologi.

Vandvisionens anden målsætning om at bibeholde den globale førerposition på vandteknologi er stadig på ret kurs. Danmark er placeret som nummer et globalt målt på patentansøgninger pr. 1 mio. indbyggere.