I Klimaaftalen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fremgår det, at der skal laves en Parismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor, hvilket også var en af anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi.

Arbejdet med Parismodellen sættes nu i gang med et brev fra miljøministeren til alle drikke- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Heri anmodes de til at indberette deres ambitioner for energiproduktion, energiforbrug, CO2-, lattergas- og metanemissioner frem mod 2030 til Miljøstyrelsen. Så det er nu, at vand- og spildevandsselskaberne har mulighed for at levere et markant bidrag til Danmarks vej mod klimaneutralitet.

Miljøstyrelsen vil herefter bruge den indberettede data til at vurdere, hvornår vandsektoren vil blive energi- og klimaneutral.

Arbejdet med en Parismodel er et vigtigt skridt i Danmarks målsætning om at reducere CO2-udledningerne i 2030 med 70%. Samtidig kan en energi- og klimaneutral vandsektor være med til at vise omverdenen, hvordan man kan skabe en grønnere og mere bæredygtig vandsektor, og dermed fremme eksporten af dansk vandteknologi og skabe flere arbejdspladser.