Vandvisionen holdte den 9. november konferencen “Vejen til en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030”, hvor aktører fra vandsektoren mødtes for at diskutere og vise deres forskellige løsningsforslag og metoder frem, der kan hjælpe med at skabe en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.

Miljøminister Lea Wermelin åbnede konferencen, hvor hun satte streg under, at alle i vandsektoren har et ansvar, hvis målet om en energi- og klimaneutral vandsektor skal opnås. Samtidigt gav hun udtryk for, at dette ansvar allerede kan ses i vandsektoren, hvor der er en stor villighed til at opnå målet. Denne villighed kan også være med til at sætte et stort dansk aftryk på verdens klimakamp i følge Lea Wermelin.

Der blev givet mange flere spændende oplæg til konferencen. Alle oplæggene kan du dykke ned i, ved at se eller gense konferencen på dette link.