Mandag den 30. august kl. 10.00-16.30 afholder Vandvisionen en konference om en energi- og klimaneutral vandsektor i Industriens Hus i København.

På konferencen vil der være fokus på, hvordan vandsektoren kommer videre med arbejdet om at skabe en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi anbefalede i sin afrapportering i marts 2020 at arbejde for en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030, og dette er en del af den politiske aftale fra juni 2020.

Vandvisionen har fokuseret på en energi- og klimaneutral vandsektor gennem flere år, og holder nu en konference om de konkrete muligheder og teknologier for at bringe den danske vandsektor helt i mål.

Efter forsyningernes første frivillige indmeldinger i år viser det sig, at vandsektoren er på vej mod at blive klimaneutral, mens energineutraliteten kræver mere arbejde. Det kan du læse mere om her. I forlængelse heraf fokuserer konferencen på, hvordan vi kommer i mål og med hvilke midler, mens der også fokuseres på de udfordringer, der kan være i arbejdet med en energi- og klimaneutral vandsektor.

Konferencen indledes af miljøminister Lea Wermelin og en repræsentant for EU-Kommissionen, hvorefter konferencen tager fat i tre temaer:

  • Energieffektivitet
  • Lattergas og metan
  • Energiproduktion: varmepumper og biogas

På konferencen vil der også være fokus på eksport, og vi stiller ind på de eksportmuligheder, der er i forbindelse med en energi- og klimaneutral vandsektor. Ydermere vil der være oplæg om den kommende Paris-model for EU, hvor den danske vandsektor står som en rollemodel.

På konferencen får du mulighed for at mødes med resten af den danske vandsektor, hvor ny og spændende viden deles, innovative løsninger fremvises og problematikker diskuteres, mens der også tages et kig ud i fremtiden for den danske vandsektor og målsætningen om at blive energi- og klimaneutral i 2030.

Tilmeld dig konferencen her og se programmet for konferencen her.