Sæt kryds i kalenderen den 9. november 2020 hvor Vandvisionen holder konferencen ”Vejen til en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030” i Industriens Hus kl. 10-16:30

I forlængelse af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, hvor en energi- og klimaneutral vandsektor står som en målsætning i 2030, tager denne konference fat i netop dette. På konferencen vil der blive holdt oplæg, der skal give inspiration til, hvordan din virksomhed kan hjælpe med at nå målsætningen. Samtidigt lægges der også op til diskussion om den energi- og klimaneutrale vandsektor.

Programmet for konferencen er på vej, og det vil blive meldt ud når det er færdigarbejdet.