36 nye projekter har fået bevilget tilskud på samlet 77 mio. kr. i dette års MUDP bevilling. Mange af projekterne er koncentreret omkring vandteknologi, der på sigt vil udvikle den danske vandsektor.

Det vækker begejstring i Vandvisionen, at dette års MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) bevilling blandt andet går til mange projekter, der vedrører vandteknologi. De nye projekter kan være med til at skabe den nødvendige innovation i vandsektoren, der kan fastholde den danske førerposition i verden. På sigt kan projekterne være med til at sikre danske arbejdspladser inden for vandsektoren, samt øge eksporten af dansk vandteknologi.

Alene inden for kategorien vand og klimatilpasning er der seks projekter med et samlet tilskud på 17,7 mio. kr. Dertil kommer, at der i de andre kategorier er mange projekter, der også vedrører vandteknologi og den danske vandsektor. Eksempler på projekter inden for vandteknologi og vandsektoren er datadreven klimatilpasning til fælleskloakerede afløbssystemer, integreret digital svovlbrinteforebyggelse i lange kloakledninger, miljø SOS (Miljø – Skybrud – Overløb – Spildevand) samt aktiv Reduktion af Emissioner fra Spildevandsanlæg (ARES).

Du kan se alle projekterne, der har modtaget tilskud her.