For at understøtte Vandvisionen, gennemførte DI i foråret 2018 en analyse af, hvilke internationale markeder, der har størst vedvarende markedspotentiale for eksportører af vandteknologiløsninger på kommercielle vilkår. DI kortlagde gennem en struktureret analyse markedspotentialer, samt vurderede danske virksomheders konkurrencekraft. Læs DI’s globale vandeksportanalyse her.