Danmark er alt for sårbar overfor massivt regnfald. Der skal gang i klimatilpasningen rundt om i landet. Derfor foreslår regeringen en gennemgribende ændring af reglerne, der skal gøre det lettere og billigere at lave tiltag, der kan håndtere de stigende vandmængder og beskytte danskerne mod oversvømmelser ved massiv regn.

Udspillet fra regeringen indeholder en række tiltag, der skal sætte gang i klimatilpasningen. Bl.a. skal selskaber fremover have mulighed for at betale 100 pct. af omkostningerne til håndtering af regnvand. Kommuner og private betaler som hidtil, for udgifter der alene er deres (legepladser, lygtepæle etc.).

Læs pressemeddelelsen her