Vandvision 20252022-05-10T10:02:58+02:00

I 2025 skal Danmark være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger.

Vi skal fordoble eksporten af vandteknologi og skabe 4.000 nye arbejdspladser inden for branchen. Danmark skal øge innovationen og udbygge sin position som vækstcenter for smarte vandløsninger. Derigennem skal vi være med til at leve op til FN’s Verdensmål og samtidig øge eksporten og skabe jobs i Danmark.

Det er blandt hovedpunkterne i branchens Vandvision 2025, som blev vedtaget på Vandtopmøde i februar 2015. DANVA, Dansk Miljøteknologi, Dansk Industri og DI Vand arbejder sammen med Miljøministeriet om at implementere vandvisionen, og har i dialog med vandsektoren udviklet en fælles handlingsplan og fælles satsningsområder.

Du kan se Vandvision 2025 her.

Kalender for Vandvision 2025

Her finder du information om hele branchens aktiviteter, som er relevante for vandvisionen:

Nyheder

IWA: World Water Congress & Exhibition

IWA World Water Congress & Exhibition in Copenhagen 2022 – til september 2022 skal København være vært for IWAs store kongres og udstilling med temaet “Water for smart liveable cities”. Kongressen bliver afholdt i Bellacenteret, og er et vigtigt skridt i forhold til at opnå Vandvisionens mål, da det er her, vi skal vise de bedste danske løsninger frem for hele verden. Du kan læse mere om IWA 2022 her. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet om IWA 2022 på hjemmesiden.

Go to Top