Den originale Vandvision 2015, som inspierer den nuværende, og løbende opdaterede handlingsplan.

Visionen er udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og DANVA på baggrund af et Vandtopmøde som organisationerne afholdte den 25. februar 2015. Vandvisionen vil bl.a. etablere partnerskaber mellem det offentlige og det private, og arbejde målrettet for at øge innovationen betydeligt.